Menu

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 menige medlemmer. Disse 7 vælges på generalforsamlingen, og konstituerer sig på førstkommende møde.

Bestyrelsesmøder afholdes første onsdag i hver måned i klubhuset på Stenderupvej.