Menu

Kontingentsatser

Kontingent fastsættes af FU for et år af gangen og fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under den i foreningen ønskede ånd og tone. Optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem/afdelingsformand.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra deltagelse i foreningens sammenkomster, hvis medlemmet har begået et groft brud på kammeratskabet i foreningen. Udelukkelsen kan højst gælde til nærmeste generalforsamling. Her træffes der beslutning om hvor lang tid udelukkelsen skal gælde.

 

Kontingentet opkræves 2 gange årligt. Første gang opkræves også et grundkontingent.

Herunder kan satserne læses.

 

Følgende kontingenter blev godkendt på sidste generalforsamling:

 

Grundkontingent pr. år

Børn  25 kr. 
Voksne  50 kr. 
Passive  50 kr. 

 

Fodbold pr. år

  1. januar inkl. Grundkontingent  1. august   I alt
Microput   345 kr.    345 kr. 
Miniput   225 kr.  200 kr.  425 kr.
Drenge/Junior/Lilleput  275 kr.  250 kr.  525 kr.
Senior   550 kr.  500 kr.  1050 kr.
Oldboys   50 kr. + 30 kr. pr. kamp    

Alle fodboldkontingenter bliver udsendt inden 3 turneringskamp